Beschrijving

Op maart 2010 lanceerde de stad Antwerpen het project van voetgangersbewegwijzering stad Antwerpen. Dit project bestaat uit 127 masten geplaatst worden, verspreid over de Antwerpse binnenstad.

Alle masten hebben ongeveer dezelfde opbouw; een mast in gietaluminium met bovenaan een rode “wimpel” de wijk aanduidt waarin men zich bevindt. Wegwijzers in gietaluminium wijzen de juiste richting aan. De kleine oranje wegwijzers duiden de 9 verschillende wijken aan, en geven een indicatie van de wandelafstand, uitgedrukt in minuten. De grotere wegwijzers brengen de bezoeker naar de verschillende bestemmingen binnen iedere wijk.

In totaal worden een 100-tal bestemmingen aangeduid: evenementenlocaties (theater, opera, concertgebouw, …), markten, openbare diensten, religieuze infrastructuren met monumentale waarde, toeristische uitrustingen (infopunten, parkings, toiletten), erfgoed, musea of vervoersvoorzieningen.

Na de gunning van de opdracht, heeft Urbis gestart met een grondige analyse van het concept. In nauw overleg met de stad werd het ontwerp verder verfijnd tot een duurzaam, flexibel systeem. Vooral de aanhechting van de wegwijzers werd aangepast opdat de stad snel en eenvoudig wegwijzers zou kunnen toevoegen in de toekomst.

Het project bestaat ook uit de realisatie van een 40-tal infoborden die meer informatie over de belangrijkste bezienswaardigheden in de stad zullen geven.

Gebruikte producten

ADRES

Stad Antwerpen
België

 

DOWNLOAD(S)

Anvers-signalisationNL
PDF – 1 Mo

Antwerpen-photos.zip
ZIP – 4.1 Mo