Beschrijving

De stad Bergen heeft haar signalisatie voor voetgangers en auto’s up-to-date gemaakt aan de hand van 88 masten voor voetgangers, 21 masten voor automobilisten en 7 masten voor de dynamische bewegwijzering van de parkings.

Het design van de producten is afgeleid van hetzelfde moduleerbare principe van blikvanger en oriëntatie. De culturele dienst en de dienst mobiliteit van de stad Bergen hebben in totaal een dertigtal bestemmingen opgelijst: schouwburgen, pleinen, religieuze gebouwen met grote culturele waarde, architecturaal patrimonium, musea en parkings.

Nadat deze aanbesteding haar was toegewezen, heeft Urbis het door het studiebureau voorgeschreven esthetisch concept technisch uitgewerkt. In nauwe samenwerking met de stad zijn wij tot een flexibel en duurzaam principe gekomen. Onze klant was er zich van bewust dat deze signalisatie met de stad moet “meeleven” en vroeg ons een methode te ontwikkelen om de richtingaanwijzers snel en stevig te bevestigen om toekomstige correcties en het onderhoud van het net te vergemakkelijken.

Het project omvat tevens het aanbrengen van een twintigtal informatieborden aan de gevels van de belangrijkste culturele bezienswaardigheden in het centrum van de stad.

Gebruikte producten

ADRES

Stad Bergen
België