Beschrijving

Volledig heraangelegd maakt het Gerechtsplein plaats voor een kunstwerk hetwelk in juli 2009 werd ingehuldigd. « Blauwen op geel » is een geheel van vlaggemasten bedacht door de Franse kunstenaar Daniel Buren.

Dit plein ooit een plaats waar men vaak langs kwam is nu een volwaardige openbare ruimte geworden.

Een beetje geschiedenis …
Op het einde van de 16de eeuw, werd er een Jezuïetenklooster opgericht in het centrum van Brussel, en de bewoners ervan richtten er een eeuw later een kerk op. Het merendeel van deze gebouwen alsook de kerk werden bij het begin van de 19de eeuw gesloopt. Hierna werd er een rechthoekige plaats aangelegd. De kerk, werd op haar beurt afgebroken om plaats te maken voor de gevel van het eerste Justitiepaleis van Brussel (vandaar de naam van de plaats). Op het einde van de 19de werd het gerechtsgebouw buiten gebruik gesteld en daarna bij de voltooiing van het Justitiepaleis aan het Poelaertplein, werd het helemaal afgebroken.

Het huidige viaduct van de Keizerslaan werd gebouwd in 1955 in het vooruitzicht van de Wereldtentoonstelling.

Het had tot doel een kruispunt te vermijden op deze nieuwe snelle verbindingsweg. De gebouwen rondom de plaats (Koninklijke Bibliotheek, Belgacom enz ..) werden heropgebouwd op ’teind van de jaren ’50.

Deze plaats heeft altijd zijn evolutie moeten ondergaan, zonder dat ooit een project voor de plaats zelf werd uitgewerkt.

Dat is wat de Stad wil bewerkstelligen met de plaatsing van een kunstwerk.

Een nieuw openbare ruimte
Daarenboven laten deze werken op zich de aanleg toe van de gehele plaats maar ook de verfraaiing ervan . Vele Brusselaars weten niet dat deze esplanade ook het Gerechtsplein is. De doelstelling is de verbinding tussen de beneden en de bovenstad te herwaarderen en de doorstromingsweg in een veel gezelliger plek.

Het kunstwerk werd gekozen door het ‘Comité d’art urbain’, indertijd voorgezeten door Henri Simons.

Op voorstel van deze “Comité” heeft de Stad gekozen voor een kunstwerk van Daniel Buren.

De keuze viel vrij vlug op Daniel Buren want hij heeft op het vlak de integratie van kunstwerken in openbare ruimten een aanzienlijke ervaring.

“Blauwen op geel” is een geheel van 89 masten bevestigd in de grond. Deze installatie creërt in zekere zin een “bos” waardoor heen voertuigen en voetgangers zich een weg banen. De hoogte van al deze masten zijn constant en vormen in de hoogte een strakke horizontale lijn. Deze masten hebben daarom een verschillende lengte (van 7m 50 tot 12m 20) in functie van de nivellering van de grond opdat de kruinen allemaal op gelijke hoogte zouden zijn. Ze zijn allen uitgerust met vlaggen van dezelfde grote.

Gebruikte producten

ADRES

Place de la Justice
1000 Bruxelles
Belgique

 

DOWNLOAD(S)

Gerechtsplein.zip
ZIP – 2.1 Mo